Zahvala za realizaciju i dizajniranje web-stranice Osnovne škole “Fra Lovro Karaula” Livno

Dragi čitatelji!

Živimo u vremenu modernizacije i ubrzanoga rasta i razvoja tehnologije. Vodeći se time odlučili smo Vam naša postignuća te uvid u rad škole predstaviti digitalnim putem. Web-stranica kao moderni način komuniciranja danas je nezaobilazni proizvod.

Zahvaljujemo se kreatorima web-stranice nastavnicima: Saši Paliću ( nastavnik matematike ) i Izetu Karabegu ( nastavnik informatike ), kao i koordinatoru i kreatoru web-stranice v.d. ravnatelju Josipu Kovaču koji su svojim angažmanom doprinijeli ostvarenju rada škole kao dijela medijske cjeline.

Zahvaljujemo se profesoru Srednje strukovne škole „Silvije Strahimir Kranjčević“ Livno  Jakovu Duvnjaku kao i učeniku spomenute škole Davidu Vrgoču ( IV. r., smjer Web-dizajn ) što su pomogli pri realizaciji i dizajniranju web-stranice  Osnovne škole „ Fra Lovro Karaula“ Livno.

Pozivamo Vas na praćenje rada web-stranice kako bismo u duhu zajedništva polaznicima naše škole priuštili što kvalitetnije daljnje obrazovanje.

                                                                                                                      Uprava škole